ทีมงาน Oyakoukou (โอย่าโกโกะ) เอาแพมเพิสไปบริจาคที่โรงพยาบาลราชวิถีแผนก ER และ ICU ศัลยกรรม