วิธีหลีกเลี่ยง ‘โควิด’ ในกลุ่ม ‘ผู้สูงอายุ’ ต้องทำตามหลัก 5อ.

ชวนลูกหลานช่วยกันดูแล “ผู้สูงอายุ” ในครอบครัวให้ห่างไกล “โควิด” เพราะหากญาติผู้ใหญ่ติดโควิดแล้ว มีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิต โดยมีวิธีหลีกเลี่ยงโควิด-19 ตามหลัก 5อ. ให้ทำแบบนี้!
ยิ่งนับวันสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 3 ในประเทศไทยก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว “สงกรานต์” 2564 ก็พบว่าผู้ติดเชื้อยิ่งเพิ่มทะลุเกินหลักพัน ในสถานการณ์แบบนี้ลูกหลานต้องดูแล “ผู้สูงอายุ”
ในบ้านให้ห่างไกลจาก “โควิด” ทำทุกอย่างตามมาตรการอย่างเคร่งครัดที่สุด
เนื่องจากผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 80-89 ปี หากติดโควิด-19 จะมีอัตราการเสียชีวิตถึงร้อยละ 24 จึงเป็นกลุ่มประชากรที่สุ่มเสี่ยงที่เราทุกคนต้องช่วยกันเฝ้าระวัง ไม่ให้มีการติดเชื้อเกิดขึ้น
มีข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระบุถึงวิธีการหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ “โควิด” ในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยลูกหลานต้องช่วยกันดูแลให้ญาติผู้ใหญ่ปฏิบัติตามหลัก 5อ. ดังนี้

อ1 : อาหาร
ต้องรับประทานอาหารที่ครบ 5 หมู่ สะอาด ปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานหรือเค็ม เน้นอาหารที่โปรตีนสูง เสริมภูมิคุ้มกัน และรักษาสุขภาพในช่องปาก

อ2 : อารมณ์
อย่าเครียด อย่ารับข่าวสารมากเกิน ปรึกษาผู้รู้ใจ ทําสิ่งที่ชอบ หลีกเลี่ยงยาเสพติด โทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323

อ3 : ออกกําลังกาย
ออกกําลังภายในบ้านอย่างสม่ำเสมอเท่าที่ทําได้ เช่น โยคะ แกว่งแขน หรือการเดินซอยเท้าอยู่กับที่ ช่วย ให้ผู้สูงอายุแข็งแรงได้

อ4 : เอนกายพักผ่อน
ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ นอนอย่างน้อย 7-9 ชั่วโมงต่อวัน

อ5 : ออกห่างสังคมนอกบ้าน
ผู้สูงอายุและผู้ดูแล ควรเก็บตัวอยู่ในบ้านให้มากที่สุด เว้นระยะห่างจากผู้อื่นในบ้านอย่างน้อย 2 เมตร ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ

แต่หากมีความจําเป็นต้องออกนอกบ้าน ลูกหลานต้องเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย โดยให้ท่านสวมใส่ไว้ตลอดเวลา และต้องมีเจลล้างมือพกไว้ใช้เวลาไปทํากิจกรรมต่างๆ ด้วย

————————

ที่มา : สสส.